Các bạn vui lòng nhấn vào hình để xem hình lớn hơn.

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

Chọn bạn tri âm theo Thiền sư Quáng TríMột – Bạn ở chốn an nhàn có thể giúp làm dịu cái tâm nóng nảy
Hai – Bạn nghiêm trì giới luật thì có thể làm phai nhạt ngũ dục
Ba – Bạn có trí tuệ rộng lớn mới giúp ra khỏi bến mê
Bốn – Bạn học hành uyên bác mới có thể giải quyết những khó khăn nghi ngại
Năm – Bạm trầm tĩnh, mặc nhiên mới giúp thanh thản, tiến thủ được
Sáu – Bạn khiêm tốn, nhẫn nhục mới giúp tiêu trừ ngã mạn
Bảy – Bạn lòng thẳng nói ngay mới khắc chế được các lỗi lầm
Tám – Bạn dõng mãnh  tinh tấn mới giúp thành được đạo quả
Chín – Bạn xem thường của cải, thích bố thí mới phá được tính keo kiệt bỏn sẻn
Mười – Bạn nhân từ che chở cho muôn vật mới giúp trừ được sự chấp ta chấp người.

Trích từ bài viết " Tri âm khó gặp" , tác giả TN Như Tâm đăng trên Văn hóa Phật giáo Việt Nam, Số Xuân 2013.

Toàn bộ nội dung ...