Các bạn vui lòng nhấn vào hình để xem hình lớn hơn.

Thứ Năm, 8 tháng 1, 2009

Phẫu thuật nội soi Ống cổ tay

Endoscopic Carpal Tunnel Release

Toàn bộ nội dung ...

Thứ Tư, 7 tháng 1, 2009

Triển khai phẫu thuật nội soi khớp tại bệnh viện Hoàn Mỹ TP.HCM
Toàn bộ nội dung ...