Các bạn vui lòng nhấn vào hình để xem hình lớn hơn.

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

Lắp đặt hệ thống nội soi gắp dị vật khí phế quản tại Bệnh viện Lao & Bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long



Toàn bộ nội dung ...

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

Triển khai nội soi sinh thiết màng phổi tại Bệnh viện Lao & bệnh phổi Đồng Tháp với Bộ dụng cụ PleuroLution ( Bộ dụng cụ nội soi lồng ngực một cổng )







Toàn bộ nội dung ...

Du lich Thailand hè 2015




























Toàn bộ nội dung ...