Các bạn vui lòng nhấn vào hình để xem hình lớn hơn.

Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012

Nhân đọc "Tranh cãi vụ “mổ bướu mỡ bị liệt chân”"

Sau khi đọc bài viết trên báo Thanhnien online
( http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120923/tranh-cai-vu-mo-buou-mo-bi-liet-chan.aspx)

Băn khoăn chuyện đời nên tìm đọc lại bài viết " Cơm không lành, canh không ngọt" trong tập sách " Thư gửi người bận rộn" của Bs. Đỗ Hồng Ngọc.

Tác giả kết thúc với trăn trở : Thì ra không chỉ có người bệnh "khổ" mà người thầy thuốc cũng "khổ"? Làm sao để bớt khổ đây, hỡi chư vị "Bồ tát"? ( trang 136)


Thầy Hồng Ngọc đặt dấu hỏi (?) ở cuối câu, em xin đặt thêm vào đó dấu chấm than (!). Bởi "Bồ tát" có sống trong thời nhiễu nhương này chắc chắn "Bồ tát" cũng khổ như chúng sinh và thốt lên 
"Làm sao đây ! " !

Toàn bộ nội dung ...