Các bạn vui lòng nhấn vào hình để xem hình lớn hơn.

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

Khóa tập huấn Quốc tế Phẫu thuật nội soi cột sống lần 30
Toàn bộ nội dung ...

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

Sản phẩm mới cho nội soi Phụ khoa - 2013

Video:

Dụng cụ nâng tử cung SecuFix:

Bộ cắt u xơ Resection Master:
http://www.youtube.com/watch?v=oFAI2xgwhQg

Bộ cắt u xơ Princess
http://www.youtube.com/watch?v=UVV5ZEL452Y

Máy cắt bệnh phẩm Morce PowerPlus
http://www.youtube.com/watch?v=tTUBYg6IvzQ

Bộ dụng cụ Phẫu thuật nội soi ổ bụng một cổng Keyport
http://www.youtube.com/watch?v=MJB4EMeHyIQ

Bộ camera HD 3 CCD ENDOCAM LOGIC
http://www.youtube.com/watch?v=F8BJujLO3fY

Hệ thống phòng mổ tích hợp CORE
http://www.youtube.com/watch?v=aOHw2Y7rJnE
http://www.youtube.com/watch?v=Ht_prAYIcQk

Toàn bộ nội dung ...