Các bạn vui lòng nhấn vào hình để xem hình lớn hơn.

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

Thảo luận khoa học và Tập huấn Phẫu thuật nội soi cột sống Thắt lưng, Ngực và Cổ - Năm 2013-2014


Thảo luận khoa học và Tập huấn

Phẫu thuật nội soi cột sống Thắt lưng, Ngực và Cổ

Năm 2013-2014Thảo luận khoa học và tập huấn
Bắc kinh
11 – 12 / 10 / 2013
Basic + Advanced
Theoretical part +
Live surgery +
Cadaver workshop
Bangkok ( Thailand )
7 – 8 / 02 / 2014
Basic + Advanced
Herne ( Germany )
28-29 / 03 / 2014
Basic + Advanced
Istanbul ( Turkey )
6 – 7 / 06 / 2014
Basic + Advanced
Bochum , Herne 
( Germany )
21 – 22 / 01 / 2014
Basic
Cadaver Workshop + Clinical Hospital Visit
26 – 27 / 06 / 2013
Advanced
Cadaver Workshop + Clinical Hospital Visit
14 – 15 / 10 / 2014
Basic
Cadaver Workshop + Clinical Hospital Visit
16 – 17 / 10 / 2014
Advanced
Cadaver Workshop + Clinical Hospital Visit

Thị phạm Phẫu thuật nội soi cột sống ( Clinical Hospital Visit )
Tại Bệnh viện St. Anna, Herne ( Germany )
  • 11 / 12 / 2013
  • 12 / 02 / 2014
  • 12 / 02 / 2014
  • 09 / 04 / 2014
  • 14 / 05 / 2014
  • 17 / 09 / 2014
  • 12 / 11 / 2014

Toàn bộ nội dung ...